Uslovi Korišćenja

Dobrodošli na sajt ingalanterija.rs koji Vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog sajta koje podleže dole navedenim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu “Uslovi”).

Ovi Uslovi se primenjuju na sve sadržaje i usluge internet sajta ingalanterija.rs (u daljem tekstu – sajt) Korišćenjem bilo kog dela ovog sajta smatra se da ste upoznati i saglasni sa ovim Uslovima, kao i da prihvatate korišćenje sadržaja ovog sajta isključivo za lične potrebe i na sopstvenu odgovornost u skladu sa Uslovima korišćenja kao i svim drugim primenljivim zakonima i propisima.

Ukoliko niste saglasni sa Uslovima korišćenja, molimo Vas da ne koristite ovu prezentaciju.

  1. Opšte odredbe

Prodaja robe putem internet sajta ingalanterija.rs se obavlja u okviru registrovane delatnosti preduzetničke radnje Maria Oklobdžija PR Zrenjanin.

Roba koja se prodaje putem sajta poseduje svojstva za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u deklaraciji.

Mogućnost kupovine robe uz cenovne pogodnosti i/ili prodajne podsticaje (akcijska prodaja) se obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Ingalenterija.rs i Maria Oklobdžija PR Zrenjanin imaju autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, audio i vizualne materijale, programerski kod, baze podataka) koji se nalaze na ovom internet sajtu. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta bez dozvole vlasnika autorskih prava može predstavljati povredu autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine.

Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Maria Oklobdžija PR Zrenjanin administrira ovaj sajt iz Zrenjanina, Srbija. Ne izjavljujemo ni na koji način da su materijali i usluge koji se nalaze na našem sajtu prikladni ili dostupni za korišćenje van Srbije, a svako pristupanje njima sa lokacije gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

Ažuriranjem ovog dokumenta, ingalanterija.rs može revidirati ove uslove bilo kada. Pošto su ovi uslovi za Vas obavezujući, povremeno posećujte ovu stranicu kako biste znali koji uslovi trenutno važe.

Pojedine odredbe ovih uslova se mogu zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ovog sajta.

  1. Informacije

Ingalanterija.rs na ovom sajtu ne želi da prima od Vas poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže.

Vašim ličnim podacima ćemo rukovati u skladu sa našom politikom privatnosti i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Sve povratne informacije, komentari, materijali koje dostavite ovom sajtu ili neće biti smatrani za poverljive.

Ingalanterija.rs će biti isključivi vlasnik svih informacija sakupljenih na sajtu ili u vezi sa sajtom. Ingalanterija.rs nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja u bilo koje svrhe (kao što su objavljivanje, javno prikazivanje, upotreba…) bez navođenja izvora.

Zabranjeno je na sajtu ostavljati bilo kakve preteće, protivzakonite, klevetničke, ponižavajuće, pornografske i druge protivzakonite materijale, a pogotovo komentare koji se odnose na rasnu, versku, nacionalnu, seksualnu i polnu diskriminaciju ili mržnju.

Takvi materijali neće biti objavljivani, odnosno biće uklonjeni u najkraćem mogućem roku.

  1. Linkovi ka drugim sajtovima

Linkovi ka eksternim sajtovima se postavljaju radi vaše pogodnosti. Ingalanterija.rs ne pregleda sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i ne odgovara za bilo koji od ovih sajtova, niti za njihov sadržaj.

Shodno tome, ingalanterija.rs nije predstavnik ovih sajtova, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim njihovim sadržajima koji se tamo mogu naći, kao ni sa posledicama koje mogu nastati njihovom upotrebom. Sajtovima na koje vode linkovi sa našeg sajta pristupate na sopstvenu odgovornost.

Informacije, proizvod i/ili sadržaj prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. ingalanterija.rs se eksplicitno ograničava do maksimalnog zakonski određenog stepena od bilo koje direktne, indirektne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu, ili poštovanja intelektualnih i svojinskih prava.

Sadržaj je sačinjen isključivo od informacija opšte prirode koje nisu namenjene rešavanju specifičnih situacija ili za određenu osobu ili entitet, i ni u kom slučaju ne predstavljaju profesionalni savet.

Ingalanterija.rs u zakonski najvišem dozvoljenom stepenu ne daje garancije za primenljivost, tačnost, pouzdanost i kompletnost sadržaja koji se nalazi na ovom sajtu. Isto tako, ingalanterija.rs u najvišem zakonski dozvoljenom stepenu ne garantuje za neprekidnost rada, pravovremenost, bezbednost ili prisustvo grešaka na ovom sajtu.

Ingalanterija.rs može menjati sadržaj ovog sajta po sopstvenom nahođenju, kao i proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme bez upozorenja. Sadržaj ovog sajta može biti zastareo, a ingalanterija.rs se ne obavezuje da ga ažurira. Sadržaj objavljen na ovom sajtu se može odnositi na proizvode koji nisu dostupni. Konsultujte se sa ingalanteriom.rs na broj telefona pozivom ili slanjem poruke u vezi sa proizvodima koji su na raspolaganju radi Vaše sigurnosti.

  1. Ograničenje odgovornosti

U najvišem zakonom dozvoljenom stepenu ingalanterija.rs, njegovi dobavljači i treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo neposrednu, posrednu, slučajnu, posledičnu, posebnu ili štetu koja nastaje gubitkom profila, podataka ili prekidom procesa rada) koja nastane kao posledica upotrebe, nemogućnosti ili odlaganja kao i rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta i sadržaja objavljenog na ovom ili drugim sajtovima na koje vode linkovi sa ovog sajta. Nije od značaja ni to da li je šteta bila zasnovana na garanciji, ugovoru, drugom pravnom sredstvu, kao ni to da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete.

Ukoliko Vaša upotreba informacija, sadržaja ili usluga sa ovog sajta dovede do potrebe za popravkom ili servisiranjem opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima (RSD) sa uračunatim porezom u cenu. Cena dostave prilikom poručivanja putem sajta uračunata je u prikazanu cenu.

Pritiskom na dugme “NARUČITE” potvrđujete porudžbinu robe i obavezujete se da platite cenu za navedeni artikal, kao i troškove dostave.

Ingalanterija.rs koristi svoje resurse u najvećoj mogućoj meri da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti tačne.