OBRAZAC O ODUSTANKU OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU

Potrošač ima pravo u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača, da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kada je robu primio.
Potrošač je na osnovu člana 35. Zakona o zaštiti potrošača dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.
Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana od trenutka slanja obrasca za odustanak.
Troškove slanja robe snosi potrošač.

Novi ste kod nas?
Zato Vam dajemo

10%
POPUSTA

NA CELU KUPOVINU

Samo treba da nam ostavite Ime i email adresu kako bi Vam poslali kupon sa popustom i kako bi bili u toku sa našim akcijama i novostima sa bloga