Shodno odredbama čl. 36-38 Zakona o trgovini, čl.51- 54 Zakona o oglašavanju , čl. 26 st.4 Zakona o zaštiti
potrošača i čl.11 st.4 Pravilnika o evidenciji prometa, Maria Oklobdžija PR Zrenjanin, ul. Sarajevska 52A
donosi sledeću

O D L U K U

Dana 01.09.2022. godine od 12,00 časova, na internet prodavnici ingalanterija.rs , Maria Oklobdžija PR
Zrenjanin, ul. Sarajevska 52A, 23000 Zrenjanin, sprovešće ponudu prodajnog podsticaja u skladu sa
sledećim:

 1. Naziv prodajnog podsticaja :
   Popust za otvaranje online prodavnice – „Mesec otvaranja“
 2. Prodajno mesto na koje se odnosi ova odluka:
   Internet prodaja : ingalanterija.rs
 3. Period važenja prodajnog podsticaja:
   Prodajni podsticaj „Mesec otvaranja“ biće aktivan u periodu od 01.09.2022. godine u 12,00
  časova do 30.09.2022. godine u 20,00 časova
 4. Način dobijanja posticaja iz programa „Mesec otvaranja“
   Od dana 01.09.2022. u 12,00 časova, počinje prodajni podsticaj pod nazivom „Mesec
  otvaranja“. Svi kupci koji poruče neki proizvod sa online prodavnice ingalanterija.rs u
  periodu od 01.09.2022. u 12,00 časova do 30.09.2022. godine u 20,00 časova, ostvariće
  popust u visini od 10% za sve navedene proizvode.
 5. Vrsta prodajnog podsticaja i prodajni uslovi za njegovo ostvarenje:
  a) Važiće 10% popusta na sve artikle u ponudi
 6. Proizvodi na popustu:
   Svi artikli u ponudi
 7. OSTALO:
  U slučaju reklamacije artikala koji su kupljeni koristeći pogodnosti ovog prodajnog podsticaja, kao vrednost
  artikla priznavaće se samo ona vrednost koja je naznačena u računu sa obračunatim popustom, a koja je
  realno i plaćena, a ne važeća mp cena artikala koja je bez akcijskog popusta.

Zrenjanin 31.08.2021.godine
Dokument je važeći bez potpisa i pečata.